085 - 130 2164 info@bentem.nl

Erkend elektricien

Elektriciteit is een prachtige uitvinden, die ons elke dag weer veel comfort bezorgt. Anderzijds is kans dat diezelfde elektriciteit voor levensgevaarlijke situaties zorgt ook absoluut aanwezig en het is een kans die zeker niet onderschat moet worden! Wellicht bent u een handige klusser die van mening is dat de hulp van een externe elektricien niet nodig is om elektra in uw pand aan te leggen. Toch biedt de inzet van een erkend elektricien u tal van voordelen. Al was het alleen al omdat uw regionale netbeheerder u letterlijk verbiedt om een aantal elektroklussen uit te voeren als u niet in het bezit bent van een officieel elektriciensdiploma en niet deel uitmaakt van een elektrotechnisch bedrijf dat het gereguleerde predicaat ‘erkende elektricien’ voert.

Alleen een erkende elektricien mag groepenkastklussen doen

Een van de taken die uitsluitend aan een erkend elektricien is voorbehouden is bijvoorbeeld een groepenkast vervangen. De groepenkast vormt een zeer belangrijke schakel tussen het elektriciteitsnet bij u in de straat en uw inpandige stroomnet. Zou u zelfstandig zo’n meterkast vervangen en maakt u daarbij ook maar één klein foutje, dan zijn de gevolgen niet te overzien. In het meest positieve geval passeert de elektriciteit niet meer de meterkast omdat u verkeerde koppelingen heeft gemaakt. De situatie wordt aanmerkelijk ernstiger als door uw onkunde kortsluiting ontstaat met als bijkomend gevolg brand.

Daarnaast kan het aanmerkelijk hogere voltage van het elektriciteitsnet bij u in de straat voor u letterlijk levensgevaarlijke omstandigheden opleveren als u niet de juiste voorzorgs- en veiligheidsmaatregelen in acht neemt. Aangezien een erkende elektricien tijdens zijn vakopleiding goed geleerd heeft hoe hij in dit soort situaties dient te handelen, heeft hij een machtiging van uw netbeheerder gekregen om dit soort vervangingsklussen volledig veilig voor u uit te kunnen voeren.

Plaatsen van nieuwe groepenkasten door een erkend elektricien

Uiteraard is een erkend elektricien niet alleen in staat om een meterkast te vervangen als deze defect of vanwege ouderdom aan vernieuwing toe is. De expertise van deze uiterst vakkundige elektromonteur wordt ook regelmatig benut als er volledig nieuwe panden van een groepenkast voorzien dienen te worden. Met andere woorden, bij nieuwbouwprojecten wordt altijd gebruik gemaakt van een erkende elektricien. Dit geeft de mensen die in het nieuwe pand gaan wonen of werken de garantie dat er tijdens de installatie van de stroomvoorzieningen aan alle Nederlandse regelgeving is voldaan en dat men daardoor ter plekke veilig gebruik kan maken van de beschikbare elektriciteit.

Het brede dienstenaanbod van een erkende elektricien

Wie nu denkt dat een erkend elektricien zich alleen maar bezighoudt met het vervangen van meterkasten of het plaatsen van een nieuwe groepenkast heeft het mis. Deze gediplomeerde vakman  biedt u het complete scala aan diensten die u van een elektrotechnieker mag verwachten. Hij is dus ook inzetbaar voor andere soorten elektriciteit aanleggen. Dankzij de expertise waarover een erkende elektricien beschikt, zal altijd het meest betrouwbare materiaal gebruikt worden, zodat zoveel mogelijk wordt voorkomen dat u op een later tijdstip met stroomstoringen te maken krijgt.

Elektriciteit laten aanleggen door een erkend elektricien

Heeft u in uw woning of bedrijfspand behoefte aan krachtstroom, dan komt er bij elektriciteit leggen aanmerkelijk meer kijken dan zomaar wat kabeltjes trekken. Krachtstroom is een expertise op zich en de inzet van een erkend elektricien bij de aanleg ervan is eigenlijk gewoon onontbeerlijk. Gaat u namelijk van krachtstroom gebruik maken of wilt u dat uw huidige krachtstroomnet vergroot wordt, dan betekent dit in de regel ook meteen dat er aanpassingen in de groepenkast plaats dienen te vinden. En zoals we zojuist al aangaven is de groepenkast absoluut verboden terrein voor een ieder die geen erkend elektrotechnisch installateur is. Als u voor zo’n groepenkastuitbreiding toch een erkende elektricien in dient te schakelen, dan is het zonder meer raadzaam om hem ook de rest van het installatietraject voor u af te laten handelen, zodat u van a tot z een veilig eindproduct krijgt opgeleverd.

Een erkende elektricien biedt gegarandeerd hoge kwaliteit

Niet elke elektrotechnieker mag zich overigens zomaar erkend elektricien noemen. Aan die titel is een compleet eisenpakket gekoppeld. Sowieso dient een erkende elektricien in het bezit te zijn van een vakdiploma en moet hij zijn kennis doorlopend up-to-date houden door regelmatige bijscholing te ondergaan. Daarnaast spelen vakorganisaties Uneto en VNI een belangrijke rol in de toekenning van de beroepstitel. Deze organisaties controleren steekproefgewijs de kwaliteit van de dienstverlening en oordelen op basis van de bevindingen of een elektrotechnisch bedrijf het felbegeerde predicaat ‘erkend elektricien’ mag behouden. Deze uiterst zorgvuldige afweging zorgt ervoor dat u als klant gewaarborgd wordt dat u een dienstverlening van het hoogste niveau tegemoet kunt zien.

Call Now Button